Dyrektywa ue 2000 54 we

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kieruje się do produktów przeznaczonych do robocie w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić surowe wymagania używające się nie właśnie do bezpieczeństwa lecz i do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

czuknik gazów toksycznych

W zasadę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo związane z ostatnim wszelkie procedury oceny w centralnej mierze uwarunkowane są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym specjalne urządzenie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać określony produkt, aby mógł stanowić użytkowany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Ale o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Stanowi ich dwie. W początkowej klasie znajdują się urządzenia, które zużywa się w podziemiach kopalni a na powierzchniach, które mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa kieruje się do urządzeń, które zwraca się w pozostałych miejscach, a jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń idących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej powszechne wymagania można z możliwością zlokalizować w częściach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do produkcji w okolicach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić prawidłowy, widoczny, niezniszczalny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub same narzędzia w celu zapewnienia współprac z obecnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.