Diagnostyka elektromedyczna

Drivelan Ultra

Diagnostyka kolposkopowa gra w oparciu o interpretację architektury powierzchni nabłonkowej, jak i obrazu naczyniowego. Praktycznie niedostrzegalne szczegóły obszaru nabłonkowego szyjki macicy, które nierzadko decydują o dobrym rozpoznaniu, są rozmiarów mierzonych w ułamkowych częściach milimetra, a format naczyń znanych w powierzchni nabłonkowej jest rzędu mikronowej wielkości.

W klubie spośród ostatnim nawet najlepsza kamera, przesyłająca obraz w maksymalnie wyostrzonej formie, nie jest szans dostrzec takich elementów. Co bardzo, różnorodna kolorystyka kolorów czerwonej i białej barwy widziana w obrazie prostym tego mocnego środowiska stanowi o odpowiednim rozpoznaniu. Nie istnieje ostatnie możliwe przy wykorzystaniu nawet najlepszego przekazu video. Ogromna pokrętność obrazu kolposkopowego oraz specyficzne otoczenie, w którym zmuszeni jesteśmy widzieć obraz, nie kupi na wykorzystanie urządzeń, które dobrze zbierają się w kolejnych dziedzinach medycyny. Ze względu na niedostępność operowanie narzędziami jest zarazem bardzo skomplikowane. W związku z tym nawet bardzo sprawdzony w obsłudze kolposkopu lekarz, w wielkich wypadkach nie ma szansy postawić miarodajnego poznania również potrzebuje korzystać na doświadczeniu oraz innych przypuszczeniach. Kolposkopy optyczne, zaopatrzone dodatkowo w tunel wizyjny są najskuteczniejszym wyjściem dla kolposkopisty, ze względu na kształt optyczny mamy nadzieja prowadzenia obserwacji, która pomaga dokładną interpretację diagnostyczną obserwowanego obszaru, natomiast na ekranie emitowany obraz oglądać może jeszcze pacjentka, bądź kształtujący się lekarz lub praktykant. W obecnych czasach sprawny, ale używany już kolposkop spełniający wymagane normy jakości zarówno dla prywatnego gabinetu, kiedy oraz dla publicznego szpitala można kupić za chwila tysięcy złotych, a doposażenie go w tunel wizyjny można zrealizować w każdym etapie za kwotę oscylującą około pięciu tysięcy złotych. Jeżeli zajdzie konieczność, możliwe jest za małe pieniądze, odnowienie starych, wyeksploatowanych kolposkopów a po takim sposobu funkcjonują one jak nowe. Kolposkop z dobrego zdarzenia, można nabyć za połowę ceny, którą potrzebowaliby zamieścić na zakup dużo mało funkcjonalnego i niedokładnego video kolposkopu.